Walking workshop om krishantering, Costa Brava

föreläsningar & workshops

Thiringer  & CO erbjuder tillsammans med Beté utbildningar, föreläsningar och workshops inom arbetslivets psykologi. Vi skräddarsyr alltid utbildningsinsatser utifrån kundens önskemål. Nedan följer exempel föreläsningar och utbildningar som varit speciellt uppskattade:

Varför gör vi det vi gör?

Föreläsning om hur man kan använda KBT i sin arbetsvardag för att bibehålla hälsa och uppnå ökad effektivitet.

Gnissel på arbetsplatsen

​Utbildning om konflikthantering i praktiken. Kursen vänder sig till chefer och personalombud som i sin yrkesroll har som uppgift att medla eller hantera konflikter och vill förbättra sina möjligheter att hantera gnissel i arbetsgrupper.

Svåra samtal

Hur lägger man upp och genomför ett svårt samtal - exempelvis inför varsel, allvarlig kritik, eller med medarbetare i kris? Hur kan man prata om känslomässigt laddade frågor? Denna utbildning förbereder och rustar linjechefer inför svåra samtal.

Konflikthantering 

Kursen vänder sig till medarbetare och arbetsgrupper som önskar utveckla sitt sätt att hantera mellanmänskliga motsättningar. Innehållet omfattar det förebyggande arbetet (konfliktprevention), teori/kunskap om olika konfliktstilar, övningar för ökad självkännedom samt praktisk handledning i hur man steg för steg kan arbeta sig fram till en lösning.

Bemötande

Denna heldagsutbildning vänder sig till medarbetare och chefer som i sin yrkesroll har kund- eller patientkontakt där det professionella bemötandet är av avgörande betydelse för att lyckas med sitt uppdrag.

Arbetsgruppens psykologi 

Kursen omfattar moment såsom gruppers utveckling över tid, gruppdynamik och faser, hur lägga grunden för gott samarbete i arbetsgrupper, högpresterande team och dess pusselbitar, personlighetspsykologi och prestation på arbetsplatser.