Om Thiringer  & CO

Thiringer  & CO tillhandahåller konsulttjänster inom arbets- och organisationspsykologi. Företaget drivs av Åsa Thiringer, leg psykolog och organisationskonsult med mångårig erfarenhet av området. Våra konsulter har specialiserat sig inom området genom mångårig erfarenhet och vidareutbildning. Som medlem i Sveriges Psykologförbund följer vi de yrkesetiska principer som gäller i Norden och har för uppdragen erforderliga försäkringar.

Våra konsulter

Åsa Thiringer, leg psykolog och organisationskonsult

Åsa utbildade sig till psykolog i Umeå och tog examen 1994. Fram till år 2000 arbetade hon som psykolog inom skola och förskola. Därefter som psykolog och organisationskonsult med inriktning på arbets- och organisationspsykologi, vilket hon nu gjort i 17 år. Har mångårig erfarenhet av företagshälsa med uppdrag inom både offentligt och privat sektor, samt arbete inom skola, förskola och annan kommunal verksamhet.

Förutom psykologutbildning har Åsa organisationsteoretisk kompetens utifrån framförallt OBM (Organizational Behavior Management), Beteendeanalytisk organisationsutveckling på svenska, ”Den organisatoriska scenen” (utvecklingsprogram för ledarskap och konsultation) samt specialistutbildning i Psykologisk Coachning. Åsa har certifiering för GDQ (Group Development Questinaire), ett redskap för att fastställa gruppers utvecklingsfas.

Under åren har hon löpande vidareutbildat eller fördjupat mig i grupputveckling, krispsykologi, psykologisk konsultation, hälsofrämjande ledarskap och förändringsarbete.


Susanne Bergh Thorén, leg psykolog och organisationskonsult

Susanne är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning i både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har mångårig erfarenhet av konsultinsatser inom arbetslivet, såväl mot privat som offentlig sektor. Hennes huvudsakliga intresseområde är grupputveckling och ledarskap. Susanne har också varit anställd som internkonsult inom en global koncern och arbetar med lätthet på såväl svenska som engelska. Hon är en uppskattad utbildare och föredragshållare.

Susanne är handledarutbildad (Specialistkurs i Kompetensbaserad handledningsmetodik för psykologer, 3 terminer) och är certifierad användare av Group Development Questionnaire (GDQ) – ett instrument för utveckling av grupper.


kvalitet

För att åstadkomma resultat i uppdrag och få fortsatt förtroende av kunder är det en avgörande förutsättning att jag levererar insatser med mycket god kvalitet. Kvalitetsarbetet inriktar sig därför på samtliga moment i uppdragen, även de delar som inte kunden ser direkt. Kvalitetsarbetet är integrerat i sättet att arbeta då vi tidigt i uppdragsdialogen formulerar en tydlig överenskommelse. Denna överenskommelse omfattar vad som skall göras och varför, vilka mål och resultat som skall uppnås, hur vi går tillväga, vem som gör vad, samt på vilket sätt vi gemensamt följer upp och utvärderar resultaten.