Om oss

Thiringer  & CO tillhandahåller konsulttjänster inom arbets- och organisationspsykologi. Företaget drivs av Åsa Thiringer, leg psykolog och organisationskonsult med mångårig erfarenhet av området. Våra konsulter har specialiserat sig inom området genom mångårig erfarenhet och vidareutbildning. Som medlem i Sveriges Psykologförbund följer vi de yrkesetiska principer som gäller i Norden och har för uppdragen erforderliga försäkringar.


Våra konsulter

Åsa Thiringer, leg psykolog och organisationskonsult

Åsa är legitimerad psykolog sedan 1995 och har mångårig erfarenhet av att arbeta med uppdrag som syftar till att utveckla ledarskap, medarbetarskap och arbetsgrupper. Hon har arbetat som psykolog inom skola och förskola. Sedan 20 år arbetar hon som organisationskonsult med inriktning på arbets- och organisationspsykologi, först inom företagshälsovården och sedan 2013 i den egna verksamheten. 

Åsa är vidareutbildad i bland annat OBM (Organizational Behavior Management), konsultation och handledning, samt har en specialistutbildning i Psykologisk Coachning. Åsa är certifierad användare av Lead Forward (mätinstrument för ledarbeteenden), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) och GDQ (Group Development Questionnaire).


Susanne Bergh Thorén, leg psykolog och organisationskonsult

Susanne är legitimerad psykolog sedan 2005. Hon har mångårig erfarenhet av konsultinsatser inom arbetslivet, såväl mot privat som offentlig sektor. Hennes huvudsakliga intresseområde är grupputveckling och ledarskap. Susanne har också varit anställd som internkonsult inom en global koncern och arbetar med lätthet på såväl svenska som engelska. Hon är en uppskattad utbildare och föredragshållare.

Susanne är handledarutbildad och är certifierad användare av ett flertal instrument för utveckling av individ och grupp, t ex Team Pro Inventory (TPI), Lead Forward, Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) och Group Development Questionnaire (GDQ).